Candy Cover

Yesterday was the official day of Spring all over the world. Yay! Horay to Equinox! Funny that term was something that I just learned from books when I was at the other part of the globe and now I have been experiencing it for almost 3 years now. Amazing right ?!  I wont deny that [...]

Ang pag-Iyak ay…

"Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa.Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, at mauubos ang oras.” - BOB ONG Akala ko dati , alam ko na lahat ng sakit na pedeng maranasan ng isang tao . Akala ko pag iniyak ko na lahat yun na yun. hindi na [...]